Ta strona wykorzystuje oprócz dopuszczalnych funkcjonalnych plików cookie m.in. w tym do analizy i ulepszania strony internetowej oraz udostępniania w sieciach społecznościowych. Otrzymanie kuponów rabatowych i korzystanie z LiveChat wymaga akceptacji plików cookie. Nasza polityka prywatności i dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez nas można znaleźć tutaj.

Odrzucić


Ceny
loading
Rejestracja
Ceny Lightbox Koszyk POMOCRejestracja
close
Proszę czekać
 
Proszę czekać
 
savedZapisz dane
Proszę czekać loading
loading
 
Pobieranie rozpocznie się w ciągu kilku sekund...loading

Umowa licencyjnaUmowa autoraZiW korzystaniaOchrona danych

Polityka prywatności

Obowiązuje od 29.9.2020

1. Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych i podstawy prawnej

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie, charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w naszej ofercie online oraz związanych z nimi stron internetowych, funkcje i treści (zbiorczo dalej „ofertą online” lub „Witryna”). Polityka prywatności ma zastosowanie niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (na przykład, komputera stacjonarnego lub komórkowego), na której oferta w Internecie jest oglądana.

W odniesieniu do terminów używanych, takich jak „dane osobowe” lub ich „obróbki”, odnosimy się do definicji zawartych w artykule 4 rozporządzenia ogólnego Ochrony Danych (PKBR).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane w kontekście niniejszej oferty online zawierają aktualne dane (na przykład nazwy i adresy klientów), dane umowy (np usługi wykorzystywane, nazwy kontaktów w naszej firmie, informacji płatniczych), dane o użytkowaniu (np , odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, zainteresowanie naszymi produktami) oraz danych dotyczących treści (np wpisy w formularzu kontaktowym).

Określenie „użytkownik” dotyczy wszystkich kategorii osób objętych przetwarzaniem danych. Dotyczy to naszych partnerów biznesowych, klientów, dostawców, zainteresowanym stronom i innym odwiedzającym naszej ofercie online. Terminy użyte, takie jak „Użytkownik” należy rozumieć dla obu płci.

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. Oznacza to, że zwłaszcza w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest za świadczenie usług umownych (np przetwarzania zamówień), a także na świadczenie usług internetowych, takich jak funkcja wyszukiwania lub gdy jest to wymagane przez prawo, RSP. gdy zgoda użytkownika istnieje, jak również w oparciu o nasze uzasadnionych interesów (tj zainteresowanie analizy, optymalizacji i sprawnego działania i bezpieczeństwa naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 świeci f. PKBR, w szczególności z funkcją wyszukiwanie, pomiar odległości, tworzenie profili dla celów reklamowych i marketingowych, a także gromadzenia danych dostępu i korzystania z usług osób trzecich).

Należy pamiętać, że podstawą prawną dla jest art.. 6 par. 1 za. i Sztuki. 7 PKBR, podstawą prawną do przetwarzania danych do wykonywania naszych usług oraz wykonywania środków umownych jest art. 6 par. 1 świeci b. PKBR. podstawę prawną do przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 par. 1 świeci do. PKBR i podstawę prawną do przetwarzania w celu ochrony uzasadnionych interesów jest nasze Art. 6 par. 1 świeci fa. PKBR.

Nasze wytyczne dotyczące danych dzieci: Nasza oferta nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej szesnastu lat. Jeśli dowiecie się, że nieletnie dziecko udzieliło informacjami bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna, prosimy o poinformowanie nas natychmiast.

2. Wykorzystanie danych osobowych

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jednakże, mogą wystąpić różnice przepisów, które są opisane szczegółowo poniżej. Twoje dane osobowe (na przykład nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, etc.) będą przetwarzane wyłącznie przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dane osobiste czy te, które mogą lub mogłyby być jednoznacznie przypisane do konkretnej osoby fizycznej. Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez operatora

Panther Media GmbH, Rüdesheimer Str. 11, 80686 Monachium, Niemcy
Dyrektorzy: Tomas Speight, Robert Walters
zarejestrowana w sądzie rejestrowym: Monachium HRB 154364
E-mail: privacy[at]panthermedia.net
Telefon: +49 (0) 89/2000 213-0

3. Środki bezpieczeństwa

wykorzystujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnym stanem dostępnych technologii w celu zapewnienia, że przepisy prawa dotyczące ochrony danych są przestrzegane w celu ochrony danych przetwarzanych przez nas przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jednym ze środków bezpieczeństwa jest szyfrowany transfer danych pomiędzy przeglądarką a naszym serwerem.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w oparciu o Internet mają luki bezpieczeństwa, tak aby całkowita ochrona przed dostępem przez osoby trzecie jest niemożliwe.

4. Świadczenie usług kontraktowych

Możemy przetwarzać dane z bazy danych (na przykład nazwy i adresy oraz informacje kontaktowe użytkowników), dane umowy (np usługi wykorzystywane, nazwiska osób kontaktowych, informacji płatniczych) w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i usługi zgodnie z art. 6 par. 1 litera B. PKBR.

Użytkownicy mają możliwość tworzenia konta użytkownika, w szczególności w celu umożliwienia oglądania ich i weryfikacji. W ramach rejestracji, konieczne obowiązkowe informacje zostaną przekazane do użytkowników. Konta użytkowników nie są jawne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownik zakończy swoje konto użytkownika, a jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, w jakim ich utrzymanie nie jest wymagane w przypadku prawa handlowego lub powodów prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 par. 1 c PKBR. Jest to odpowiedzialność z użytkowników, aby zapisać swoje dane na zakończenie przed końcem umowy. Jesteśmy uprawnieni do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

W ramach rejestracji i logowania, jak również korzystania z naszych usług internetowych, adres IP oraz czas działania danego użytkownika zostaną zapisane. Przechowywanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, jak również zainteresowania użytkownika w zakresie ochrony przed nadużyciami i innymi nieautoryzowanymi użyciami. Przeniesienie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca, chyba że jest to niezbędne do ścigania naszych roszczeń lub nie ma obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 par. 1 c PKBR.

Możemy przetwarzać dane użytkowe (np odwiedzanych stron WWW w naszej ofercie online zainteresowanych naszymi produktami) i zawartość danych (np wpisy w formularzu kontaktowym lub profilu użytkownika) do celów reklamowych w profilu użytkownika, aby zapewnić użytkownikom np informacji o produkcie na podstawie poprzednio używany usług.

5. Log serwera plików

dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, który przeglądarka automatycznie przesyła do nas na podstawie naszych uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 par. 1. PKBR.

Są to:
Nazwa pobranego adresu strony internetowej, pliku, data i godzina pobierania, przesyłana ilość danych, powiadamianie o pomyślnym pobieraniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, odsyłający adres URL, adres IP oraz dostawcy wzywającego.

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie są połączone z innymi źródłami danych. Używamy danych dziennika tylko dla ocen statystycznych do celów eksploatacji, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty; Zastrzegamy sobie jednak prawo do wglądu do tych danych w późniejszym terminie, jeśli uświadomimy sobie żadnych konkretnych wskazań bezprawnego użycia.

Log file informacje są przechowywane dla celów bezpieczeństwa (na przykład w celu zbadania działania nieuczciwych lub oszukańczych) dla maksymalnie siedmiu dni, a następnie usunięte. Dane, których dalsze zatrzymanie jest konieczne dla celów dowodowych powinna być zwolniona z okresu delecji do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

6. Funkcja rejestracji

Oferujemy Ci możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej. Dane wprowadzone podczas rejestracji, które mogą być widoczne w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego, nazwa, adres pocztowy, adres e-mail, telefon, ustawienia języka, adres firmy, ID VAT, ustawienie newslettera, typ konta, wskazanie partnerskie są gromadzone i przechowywane wyłącznie do korzystania z naszej oferty. Przy rejestracji na naszej stronie, będziemy również zapisywać swój adres IP oraz datę i czas rejestracji. To służy jako zabezpieczenie z naszej strony, w przypadku gdy osoba trzecia zawłaszcza dane i rejestry z tych danych na naszej stronie bez wiedzy użytkownika. Nie ma możliwości przekazywania osobom trzecim. Dopasowanie zgromadzonych danych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne składniki na naszej strony nie jest też przeprowadzona.

7. Kontakty Opcje

Z naszej strony, oferujemy możliwość kontaktu z nami poprzez e-mail i / lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym przypadku informacje dostarczone przez użytkownika są przechowywane w celu przetwarzania jego danych kontaktowych zgodnie z art. 6 abs. 1 b. PKBR. W tym przypadku nie ma możliwości przekazywania danych osobom trzecim. Dopasowanie zgromadzonych danych z danymi, które mogą być gromadzone przez innych składników naszej strony nie ma miejsca. Poza tym, można skontaktować się z nami za pośrednictwem Ticket i Chat-System. Aby to umożliwić, używamy systemu dostarczonego przez Zendesk.

8. Uwagi

Gdy użytkownicy komentują na blogu lub innych stanowiskach, ich adresy IP są przechowywane przez okres siedmiu dni na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 par. 1 a. PKBR. Dzieje się tak w interesie ochrony oferenta, w przypadku gdy ktoś pisze nielegalne treści (wyzwiska, zabroniona propaganda polityczna, itd.). W takich przypadkach, sam oferent może być ścigany za komentarz lub wpis, a zatem jest zainteresowany tożsamością autora.

9. Newsletter

będziemy informować Cię o treści newslettera oraz procedurach rejestracyjnych, wglądi i oceny statystycznej oraz prawo sprzeciwu. Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie go i akceptujesz opisane procedury.

Treść biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia z elektronicznych informacji reklamowych (zwany dalej „newsletter”) tylko za zgodą usługobiorcy lub zgody opiekuna prawnego. O ile zawartość biuletynu są konkretnie opisane w kontekście subskrypcji, są miarodajne dla użytkowników. Nawiasem mówiąc, nasze biuletyny zawierać informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmy.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, wykorzystujemy twój adres e-mail, a także informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem adresu e-mail, i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są zbierane. Ewentualnie prosimy o podanie nazwy dla osobistego adresu w biuletynie. Dane te są wykorzystywane tylko do wysyłania newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim.

Double opt-in i logowanie: Rejestracja do newslettera odbywa się w formie tak zwanej podwójnej procedury opt-in. Oznacza to, że po wstępnej rejestracji, otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, tak że nikt nie może zarejestrować się z adresami e-mail, które nie są ich własnymi. Rejestracja na biuletyn są rejestrowane w celu potwierdzenia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie logowania i czasu potwierdzenia, a także adres IP.

Biuletyn Service Provider: Wysyłka realizowana jest zarówno przez nas samych, jak i przez dostawcę usług spedycyjnych CleaverReach.

9.a Dostawa własny

Badanie i analiza statystyczna: Biuletyny zawierają tak zwaną „web-stawę”, czyli plik pikseli wielkości, które są pobierane z biuletynu przez nasz serwer, gdy biuletyn jest otwarty. Ta rozmowa będzie początkowo zbierać informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobierania. Informacja ta jest wykorzystywana w celu poprawy parametrów technicznych usług związanych z danymi technicznymi lub do docelowych odbiorców i ich nawyków czytelniczych, w oparciu o ich pobierania miejscach (co można sprawdzić za pomocą adresu IP) lub czas dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenia, czy aktualizacje zostały otwarte, gdy były otwarte, i które linki zostały kliknięte. Ze względów technicznych, informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak to nie jest naszym celem, aby obserwować indywidualnych użytkowników. Ocena służy zrozumieniu nawyków naszych użytkowników i dostosowanie naszych treści do nich lub wysłanie innej treść w zależności od zainteresowania naszych użytkowników.

Badania statystyczne i analizy, a także rejestrowanie procedury rejestracji są przeprowadzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z. art. 6 par. 1 PKBR. W naszym interesie jest, aby zapewnić system przyjazny dla użytkownika i bezpieczny newsletter, który spełni zarówno nasze interesy i oczekiwania naszych użytkowników.

Zgoda na przechowywanie danych, adres e-mail, a także jego zastosowanie do wysyłania newsletterów może zostać odwołane w dowolnym momencie, na przykład poprzez powiązanie Przeprowadzenie w biuletynie. Zgoda na analizie statystycznej przestanie w tym samym czasie obowiązywać.

9.b Wysłane przez CleverReach

Ta strona wykorzystujeCleverReach do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, dzięki której można zorganizować i przeanalizować wysyłkę biuletynu. Informacje, które weszły do danych referencyjnych Celem Newslettera (np adres e-mail) jest przechowywany na serwerach CleverReach w Niemczech i Irlandii.

Nasze biuletyny wysyłane z CleverReach umożliwiają nam analizę zachowania odbiorców biuletynów. Tutaj można analizować, między innymi, ilu odbiorców otwarciu wiadomość newslettera i jak często klikane, które łączą w biuletynie. Z pomocą tzw śledzenia konwersji można także analizować, czy predefiniowane działanie (np zakup produktu na naszej stronie internetowej) odbywa się poprzez kliknięcie na link w newsletterze. Aby uzyskać więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem newslettera CleverReach, odwiedź: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 pkt a DSGVO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję biuletynu. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie. Jeśli nie chcesz być analizowany przez CleverReach, wypisz się z newslettera. W tym celu w każdym biuletynie informujemy odpowiedni link. Ponadto możesz wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Osadzony przez Ciebie w celu odniesienia newsletter nasze dane są przechowywane przez nas aż do usunięcia z biuletynu i usunięte po odwołaniu biuletynu, zarówno z naszymi serwerami oraz z serwerów CleverReach. Dane przechowywane w innych celach z nami (na przykład adresy e-mail dla członków) pozostają nienaruszone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności CleverReach na: https://www.cleverreach.com/en/protection/.

Zawrzeć umowę o

realizacji zamówienia,zawarliśmy z CleverReach umowę zlecenie przetwarzania danych i ustawić surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych w zastosowaniu CleverReach aby zakończyć.

10. Wykorzystanie ciasteczek oraz pomiaru zasięgu

Cookies to są rekordy danych, które są wysyłane przez serwer WWW lub serwery należących do osób trzecich do przeglądarki użytkownika i przechowywane tam do późniejszego odtworzenia. Cookies mogą to być małe pliki lub inne rodzaje przechowywania informacji. Zazwyczaj używamy „cookies sesyjne”, które są przechowywane tylko na czas bieżącej wizyty w naszej obecności w sieci (na przykład, aby umożliwić przechowywanie statusu logowania lub funkcji Koszyk i tym samym korzystanie z naszej oferty online w ogóle) , W pliku sesji cookie, losowo wygenerowany jest unikalny numer identyfikacyjny i jest przechowywany, tzw identyfikator sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje na temat jego pochodzenia i okresu przechowywania. Tych plików cookies nie można zapisać żadnych innych danych. Session cookies zostaną usunięte po zakończeniu korzystania z naszej oferty w Internecie i mają na służyć np wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Jednak w niektórych przypadkach, te ciasteczka są przechowywane dla późniejszego wykorzystania w celu rozpoznania ponownie automatycznie strony. Takie uznanie jest oparte na adresie IP przechowywanych w cookies. Informacje uzyskane w ten sposób są wykorzystywane do optymalizacji naszych ofert i ułatwiają dostęp do naszego serwisu.
Można określić, czy ciasteczka mogą być zbierane przez ustawienia przeglądarki w taki sposób, że są informowani przed zapisaniem pliku cookie i nie trzeba go zapisać, dopóki jawnie zaakceptować. Jednak chcielibyśmy podkreślić, że w tym przypadku może nie być możliwe w pełni wykorzystanie wszystkich funkcji na naszej stronie.

Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie do pomiaru zasięgu i celów promocyjnych przez strony opt-out sieci Advertising Initiative za (http://optout.networkadvertising.org/) oraz na stronie internetowej amerykańskiego (http://www.aboutads.info / wybory) czy europejska strona internetowa (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

11. Profile użytkownika

profile osobiste użytkowników nie są tworzone. § 15 ust. 3 niemieckiego Teleservices Act (TMG), jednak pozwala na stosowanie profili użytkowników pod pseudonimem dla celów reklamy, badania rynku oraz odpowiedniej konstrukcji ofert, pod warunkiem, że użytkownik nie sprzeciwia się to .. My też użyć sieci usługi świadczone przez analityka w mediach Reklama GmbH, która cce przeprowadzić analizę internetową dla nas jak procesory kontraktu. Usługa spełnia wszystkie wymogi niemieckiego i europejskiego prawa o ochronie danych. Dzięki technologii dostawców, dane są zbierane i przechowywane na naszej stronie internetowej. Z tych danych, profile użytkowników w celach marketingowych i optymalizacyjnych są tworzone pod pseudonimem. Cookies mogą być wykorzystywane. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzających strony sieci Web za. Cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Ponadto twoje zachowanie użycie może być mierzona za pomocą kodu JavaScript i dane zebrane w ten sposób mogą być przesyłane bezpośrednio do serwera usługodawcy w Niemczech lub w UE za pośrednictwem połączenia HTML.
Dane zebrane z technologii śledzenia nie jest używany do identyfikacji użytkownika bez konieczności odrębnie zgodę na to. Zgromadzone dane nie są łączone z danymi osobowymi o nosiciela pseudonimu. Analiza cross-site nie jest również wykonywana. Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie technicznie, można wyłączyć JavaScript i cookies w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto, może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Proszę o kontakt pod privacy[at]panthermedia.net powiadomić nas o sprzeciwie wobec tych usług.

12. Ujawnienie danych osobom trzecim i zewnętrznych dostawców

przekazywanie danych stronom trzecim odbywa się wyłącznie w zakresie wymogów prawnych. Będziemy przechodzić tylko dane użytkowników osobom trzecim, na przykład. na podstawie art. 6 par. 1i b) PKBR, jeśli jest to konieczne dla realizacji celów umowy lub na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 fa. PKBR dla sprawnego i skutecznego prowadzenia naszej działalności.
Jeśli korzystamy z podwykonawców do świadczenia naszych usług, to będziemy podejmować odpowiednie środki ostrożności prawne i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli w ramach niniejszej Polityki prywatności, treści, narzędzia lub inne środki są wykorzystywane przez innych dostawców (zbiorczo określanych jako „podmiotów zewnętrznych”), a ich siedziba znajduje się w państwie trzecim, to należy przyjąć, że dane zostaną zostać przeniesione do krajów zamieszkania tych podmiotów zewnętrznych. Państwa trzecie są kraje, w których PKBR nie jest bezpośrednio stosowane prawo, czyli w zasadzie kraje spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do państw trzecich występuje albo gdy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgody użytkownika lub innego rodzaju upoważnienia prawnego.

13. Google Analytics

Ta oferta korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerach użytkowników, a które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez nich. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkowników jest zazwyczaj przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jednakże, w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkowników Google zostanie skrócona w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostać przeniesione na serwer Google w USA i tam skrócona. Anonimizacji IP jest aktywny na tej stronie. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników do tworzenia raportów dotyczących działalności witryn oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystanie z Internetu do operatora serwisu.
Adres IP dostarczony przez przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostaną połączone z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie ciasteczek przez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki. Jednak oferta ta przypomina użytkownikom, że w tym przypadku nie może być w stanie w pełni wykorzystać wszystkie funkcje tej strony. Ponadto, użytkownicy mogą zapobiec przetwarzania danych (w tym adres IP) generowane przez cookie i korzystania ze strony (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki -W dostępna pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Jako alternatywę do przeglądarki dodatek na lub wewnątrz przeglądarek na urządzeniach mobilnych, kliknij ten link,aby zapobiec osiadaniu Google Analytics w obrębie tej witryny w przyszłości. Opt-out cookie przechowywane na urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie, należy ponownie kliknąć ten link.

14. Google Re / Marketing-usług

opartych na naszych uzasadnionych interesach (tj zainteresowanie analizy, optymalizacji i efektywnego ekonomicznie działania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) dosł PKBR) używamy marketingu i remarketing usługi ( "Usługi Google Marketing ") Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (" Google").
Google jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarcza prywatności, która daje gwarancję zgodności z prawodawstwem europejskim prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Marketing usług Google pozwala nam na lepsze reklamy na docelowych i na naszej stronie internetowej tak, że my kierujemy tylko obecne reklamy do użytkowników, którzy potencjalnie odpowiadają ich interesom. Jeśli użytkownik jest pokazany przykład reklamy produktów on interesuje się na innych stronach internetowych jest to tzw. remarketing. Dla tych celów, gdy nasze i inne witryny internetowe za pomocą marketingu usług Google są bezpośrednio dostępne, kod Google będą realizowane przez Google i tak zwanych (RE) Tagi marketingowych (niewidocznych grafiki lub kodu, zwany także „web beacons”) są uwzględnione Strona internetowa. Przez nich, użytkownik ma przypisany indywidualny cookies, czyli niewielkie pliki zapisywane są (zamiast ciasteczek, porównywalne technologie mogą być również używane). Ciasteczka mogą być ustawione w różnych dziedzinach, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W tym pliku jest zalogowany których stron internetowych użytkownik odwiedził, na jakie treści okazywał zainteresowanie i co oferuje on kliknięciu, a także informacji technicznych na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, odnosząc stron internetowych można znaleźć czas i inne informacje na temat wykorzystania oferta w Internecie. Adres IP użytkowników są również rejestrowane, przy czym w ramach Google Analytics oświadczamy, że adres IP jest obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tylko w wyjątkowych przypadkach jest to przekazywane są do serwera Google w USA i tam obcięty. Adres IP nie zostaną połączone z danymi użytkownika w ramach strony internetowej Google. Powyższe informacje mogą być również powiązane przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli następnie użytkownik odwiedza inne strony internetowe, mogą wyświetlać, reklamy dopasowane do niego zgodnie z jego interesami.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimem w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że sklepy i procesy Google nie np nazwa lub adres e-mail na adres użytkowników, ale przetwarza istotne dane cookie-zależnych w pseudonimem profile użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google, że reklamy nie są zarządzane i wyświetlane na wskazaną osobę, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest, że właściciel cookies. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie dozwolone Google przetwarzać dane bez tego pseudonymization. Zebrane informacje o użytkownikach poprzez Google Marketing Services jest przesyłany do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W ramach usług marketingowych Google używamy, jest, między innymi, program reklamowy online „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords, każdy reklamodawca otrzymuje inny „cookie konwersji”. Cookies nie mogą być śledzone przez internetowych reklamodawców AdWords. Informacje zebrane przez cookie jest używany do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenia konwersji. Reklamodawcy będą widzieć łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani do strony tag śledzenia konwersji. Jednak oni nie otrzymują informacje umożliwiające identyfikację osoby użytkowników.

Możemy zintegrować reklamy innych firm w oparciu o usługi marketingu Google DoubleClick. DoubleClick wykorzystuje cookies, które umożliwiają Google i jego witryny partnerskie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników do tej strony lub innych stron w internecie.

Możemy włączyć reklamy innych firm w oparciu o usługi marketingu AdSense Google. AdSense wykorzystuje cookies, które umożliwiają Google i witrynach partnerskich do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników do tej strony lub innych stron w internecie.

Ponadto, możemy korzystać z usługi „Google Optimizer”. Google Optimizer pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób różne zmiany na stronie internetowej (takie jak zmiany w polach wejściowych, projekt, itp) wpływa na korzystanie ze strony internetowej w tak zwanych „Próby A / B”. Cookies są przechowywane na urządzeniach użytkowników do tych celów. Tylko pseudonimem dane użytkowników są przetwarzane.

Ponadto możemy skorzystać z „Menedżera tagów Google”, aby integrować i zarządzać Google Analytics i Marketing Services na naszej stronie internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych Google dla marketingu, można znaleźć na stronie Omówienie: https://www.google.com/policies/technologies/ads.Polityka prywatności Google jest dostępna w https://www.google.com/policies/privacy.

Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach poprzez usługi marketingowe Google, można skorzystać z ustawień Google i opt-out opcje: http://www.google.com/ads/preferences.

15. Facebook Social Plugins

podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj zainteresowanie analizy, optymalizacji i efektywnego funkcjonowania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) f. PKBR) używamy wtyczek społecznościowych ( „wtyczek”) z facebook.com społecznościowy, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia ( "Facebook"). Wtyczki mogą stanowić elementy interakcji lub treści (np filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i może być uznane przez jednego z logo Facebook (biała litera „F” na płytkę niebieskim, terminy „Like”, „jak” lub „kciuk w górę "znak) lub są oznaczone dodatkiem«Facebook Social Plugin». Listę i wygląd Facebook Social Plugins można obejrzeć tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarcza prywatności, która daje gwarancję zgodności z prawodawstwem europejskim prywatności(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji tej oferty online, który obejmuje takie wtyczki, ich urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włącza się je do oferty online. W tym kontekście, profile użytkowników mogą być tworzone z przetwarzanych danych. Z tego powodu nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki, a zatem informować użytkowników, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Dzięki integracji wtyczek, Facebook otrzymuje informacje, które użytkownik uzyskał dostęp odpowiednią stronę z oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy korzystają z wtyczek, na przykład, naciśnij przycisk podobnych lub komentarza, informacja jest przekazywana z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebook, istnieje jeszcze możliwość, że Facebook będzie znaleźć i uratować swój adres IP. Według Facebooku, tylko anonimowe adres IP jest zapisywany w Niemczech.

Cel i zakres zbierania danych i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, jak i praw pokrewnych oraz opcje ochrony prywatności użytkowników ustawienie, można znaleźć na Facebooku polityki prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Facebook i Facebook nie chce zbierać dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i połączyć je do swoich danych Państwa przechowywanych na Facebooku, musi on wylogować się z Facebookiem i usuwać swoje ciasteczka przed użyciem naszej oferty online. Możliwe są inne ustawienia i niespójności dotyczące wykorzystania danych w celach reklamowych ciągu Facebooku ustawieniach profilu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub przez US-amerykańskiej stronie http: //www.aboutads. info / wybory / lub strona UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, to znaczy, że są przyjęte dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne i urządzenia przenośne.

16. Yandex.Metrica

Używamy Yandex.Metrica, do analityki internetowej i kliknij usługę śledzenia Yandex w 119021 Moskwa, L. Tołstoj Street, 16. Informacje generowane przez korzystania z usługi dotyczące korzystania z naszej strony (w tym Adres IP) są przesyłane do serwera Yandex w Federacji Rosyjskiej i tam przechowywane. Cookies są używane na urządzeniu do tego celu. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Yandex będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny, do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów komercyjnych witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Yandex może również przekazywać te informacje osobom trzecim, pod warunkiem że jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Yandex. Może zgłosić sprzeciw wobec tej formy gromadzenia i przechowywania danych w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Można to zrobić samemu, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie z portalu www.metrica.yandex.com. Jeśli chcesz usunąć swoje już zapisane dane, wystarczy wysłać e-mail privacy[at]panthermedia.net do.

17. Ochrona danych na użytek AutopilotHQ

Ta strona używa funkcji serwisu automatyzacji marketingu Autopilot HQ. Dostawca jest Autopilot Inc., 589 Howard Street, Level 2, San Francisco, Kalifornia, 9410, USA. AutopilotHQ wykorzystuje tak zwane „cookies” (patrz punkt 10).

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych, patrz autopilota za Polityka prywatności w https://autopilothq.com/privacypolicy.html

AutopilotHQ jest certyfikowany przez prywatności Tarcza Program:

https://autopilothq.com/privacyshield.html

https: //www.privacyshield .gov / uczestnik? id = a2zt0000000TRfOAAW & status = Aktywny

18. Zastosowanie biletu / chat-Systems, wtyczek społecznościowych, komponentów zalecenie i innych dostawców usług osób trzecich

Poniższa lista zawiera przegląd zewnętrznych dostawców, ich zawartości, a także linki do ich sprawozdań w zakresie ochrony danych, które zawierają dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych, a częściowo już wymienionych tam możliwości odrzucania (tzw opt-out):


na naszych stronach, funkcji / wtyczek z następujących dostawców są używane (ich odpowiedni udział w programie prywatności Tarcza jest wskazany przez odpowiedni link):

facebook.com, dostawca: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt00 00000GnywAAC & status = Aktywny

Google+, dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Twitter, dostawca: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

LinkedIn, dostawca LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin tenisowy, Mountain View, CA 94043, USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Pinterest, dostawca: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA

Digg, sprzedawca: News.me Inc., 50 Eldridge Street, Nowy Jork NY 10002

Zendesk, sprzedawca: Zendesk, Inc. 1019 Market St. , San Francisco, CA 94103, USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/

Umowa powierzenia przetwarzania danych została zawarta.

Pipedrive, sprzedawca: Pipedrive OÜ Mustamäe tee 3a, Tallinn 10615, Estonia

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSfxAAG&status=Active

https://www.pipedrive.com/en/privacy

Umowa powierzenia przetwarzania danych została zawarta.

Office365, sprzedawca: Microsoft CorporationOne Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/

Umowa powierzenia przetwarzania danych została zawarta.

Optinmonster, sprzedawca: Retyp, LLC. 5127 NW 24th Dr, Gainesville, FL 32605

Umowa powierzenia przetwarzania danych została zawarta.

Coralogix, sprzedawca: Coralogix Inc.535 Mission, San Francisco, CA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008w9LAAQ&status=Active

https://coralogix.com/privacy-policy/

Umowa powierzenia przetwarzania danych została zawarta.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron zawierających taką funkcję, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego dostawcy. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych przez danego operatora z tej funkcji.

Poprzez integrację funkcji, operator otrzymuje informacje, które użytkownik uzyskał dostęp odpowiednią stronę naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany do dostawcy (czyli na przykład na Facebooku), operator może przypisać wizytę do danego konta użytkownika. Kiedy użytkownicy korzystają z funkcji / wtyczek, na przykład, poprzez kliknięcie przycisku odczuwalna lub zalecenie lub zawartość akcji za pośrednictwem odpowiedniej funkcji, to jest przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do dostawcy i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem danego dostawcy, nadal istnieje możliwość, że dostawca może znaleźć i przechowywać jego adres IP. Jeżeli użytkownik jest członkiem danego operatora i nie chce się z dostawcą, aby zebrać dane o nim za pośrednictwem naszej strony internetowej i połączyć go z jego danych członkowskich przechowywanych u dostawcy, musi zalogować się z takiego operatora przed odwiedzenie naszej strony.

Nasza oferta online wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Usługodawca LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin tenisowy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki. Za każdym razem odwiedzić jeden z naszych stron, które zawiera funkcje LinkedIn, będzie łączyć się z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedził naszą stronę internetową o adresie IP. Jeśli klikniesz LinkedIn w „Polecane przycisk” i zalogować się do swojego konta LinkedIn LinkedIn będą mogli skojarzyć swoją wizytę na naszej stronie internetowej z ciebie i twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my jako dostawcy stron nie mają wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystanie przez LinkedIn. Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Nasza oferta obejmuje Internecie cechy usługi Google+. Cechy te są świadczone przez osoby trzecie Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Google+, można połączyć zawartości naszych stron na swoim profilu Google+, klikając przycisk Google+. Pozwala to Google skojarzyć swoją wizytę na naszych stronach z konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my jako dostawcy stron nie są świadomi zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Google+. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/,opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

W ramach naszej oferty online funkcji serwisu Twitter mogą być zintegrowane. Funkcje te są dostępne za pośrednictwem Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą Twittera i funkcji „Re-Tweet”, strony internetowe odwiedzane będą połączone z konta Twitter i udostępniać innym użytkownikom. Dane te są przesyłane również na Twitterze. Zwracamy uwagę, że my jako dostawcy stron nie są świadomi zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twitter. Można znaleźć Polityka prywatności z Twittera na http://twitter.com/privacy.Można zmienić ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta na http://twitter.com/account/settings..

platforma Third-Party "YouTube" Filmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrona danych: https://policies.google.com/privacy

Kod zewnętrzny ram javascript „jQuery” dostarczonych przez osoby trzecie jQuery Foundation, https://jquery.org.


Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych osób trzecich (na przykład, PayPal lub Sofortüberweisung), warunki i uwagi prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych, które są odzyskiwane na odpowiednich stronach internetowych lub aplikacji transakcyjnych, zastosowania.

Cel i zakres zbierania danych i dalszego przetwarzania, jak również wykorzystanie danych przez wyżej wymienionych dostawców społecznych wtyczek i funkcji multimedialnych, a także praw i ustawień dotyczących ochrony prywatności użytkowników, mogą zostać poddane przeglądowi z wytyczne dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
http: // twitter. com / prywatność
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy http://digg.com/privacy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

19. Prawa użytkowników

użytkownicy mają prawo, na wniosek, uzyskać bez opłat, informacje o danych osobowych, które są przechowywane na ich temat.

Dodatkowo, użytkownicy mają prawo do skorygowania nieścisłych danych, ograniczenie przetwarzania danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli ma to zastosowanie, aby dochodzić swoich praw do przenoszenia danych, aw przypadku zakładanej bezprawnym przetwarzaniem, aby złożyć skargę z odpowiedniego organu regulacyjnego.

Podobnie, użytkownicy mogą odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o kontakt z privacy[at]panthermedia.net we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych.

20. Usunięcie danych

Dane przechowywane są z nami usuniętych przez nas, jak tylko nie jest już konieczna dla ich celów są i usunięcie nie koliduje z jakimikolwiek ustawowymi wymaganiami przechowywania. W przypadku, gdy dane użytkowników nie są usuwane, ponieważ jest prawnie wymagane ich zachowanie, ich przetwarzanie będzie ograniczony. Oznacza to, że dane są zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład dla danych użytkowników, które muszą być zachowane ze względu na prawa handlowego lub wymagań prawa podatkowego.

Zgodnie z wymogami prawnymi takie składowanie odbywa się przez 6 lat, zgodnie z § 257 Abs. 1 HGB (książki handlowe, zapasy, otwierając bilanse roczne rachunki, listy handlowe, dokumenty księgowe, etc.), a także przez 10 lat, zgodnie z § 147 Abs. 1 AO (książki, płyty, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, listów handlowych i biznesowych, dokumentów dotyczących opodatkowania, etc.). HGB = niemiecki kodeks handlowy; AO = niemiecki KP.

21. Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawnymi w każdej chwili. Sprzeciw taki może w szczególności być wykonana przed przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego.

22. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności, w celu dostosowania go do zmienionych wymogów prawnych lub zmian do naszych usług i przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko do zgłoszeń związanych z przetwarzaniem danych. Jeśli zgoda użytkowników są wymagane lub elementy polityki prywatności zawierać postanowienia stosunku umownego z użytkownikami, zmiany będą dokonywane wyłącznie za zgodą użytkowników.

Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści polityki prywatności.